Писмени преводи

В днешния динамичен и изпълнен с предизвикателства свят, качественият писмен превод е от изключително голямо значение за ефективна комуникация и последващ успех на всяко начинание.  Качествените писмени преводи са не просто буквално заменяне на дума с дума на чужд език. Това е процес, който представлява вярно предаване на оригиналното значение на писмения превод в подходящ за предназначението и аудиторията стил. Освен това всяка поръчка за превод минава през процес на редакция като част от услугата, която предлагаме, защото много клиенти предпочитат професионалист да провери тяхната презентация или важен документ, преведени или легализирани от друг служител или организация. Текстът се проверява за правопис, граматически грешки и оформление. Ние създаваме оформление, което ще отговори на конкретните Ви нужди и ще е съвместимо с повечето софтуерни продукти.

Българският културен център работи с екипи от заклети преводачи, оторизирани от Дирекция “Консулски отношения” към Министерство на Външните Работи на Република България, да извършват официални преводи от български на английски език и от английски на български език, а така също от/на всички европейски езици.  Качествено и в кратки срокове, с отлично квалифицирани специалисти-преводачи и редактори, ще Ви предоставим професионални преводи на официални документи, художествена и специализирана (юридическа, медицинска, техническа и др.) литература.

Подаване и получаване на поръчката:

 • По електронна поща
 • По факс
 • С препоръчана поша
 • На ръка в офиса

Начини на плащане:

 • По банков път
 • С кредитна карта
 • Паричен превод (Western Union, Money Gram)
 • В брой в офиса

Цени и срокове за преводи:

 • $15.00 на стандартна машинописна страница за срок до 3 работни дни
 • Намаление от 10% за поръчки над 10 страници за срок до 5 работни дни
 • Намаление от 20% за поръчки над 25 страници за срок до 7 работни дни
 • Намаление от 30% за поръчки над 50 страници за срок до 10 работни дни
 • Експресни услуги са възможни, но сроковете за превод се определят от обема и терминологичната специфика на текста.  Свържете се с нас, за да получите конкретна оферта за срокове и цени в такива случаи.

В Българския културен център имаме лиценз за извършване на нотариални заверки notary public, така че всички Ваши преводи ще получават и такава заверка на място.

Можете да донесете в нашия офис или да ни изпратите по пощата Ваши документи, за да ги занесем и представим да им бъде направена заверка с Апостил (Аpostille).  По своята същност заверката с “апостил” представлява легализиране на документа oт компетентния oрган в държавата, където той е издаден. Заверката с „апостил” гарантира валидността и признаването на такъв документ в други държави, особенно в тези, които са подписали Хагската конвенция. По-подробна информация, за издаващите “апостил” органи във всички държави, можете да получите на интернет адрес www.hcch.net

Сътрудничеството на Българския културен център със сродни фирми за преводи и легализация на документи в България и в чужбина дава възможност бързо и точно да се направят още:

 • Заверки на документи и преводи с Апостил в САЩ, Канада и Европейския съюз;
 • Легализация на официални документи с Апостил в Република България;
 • Други заверки на документи и преводи в държавни институции и учреждения на Република България
 • Заверки на документи и преводи в консулски представителства на чужди държави в Република България

Сроковете за заверки и легализация се определят от вида на документа, издаващата институция и държава. Свържете се с нас, за да получите конкретна оферта за срокове и цени в такива случаи.

Comments are closed.