Симултантни преводи и асистенции

Работата на устния преводач е да направи възможна връзката между страните, които общуват на различни езици и да помогне срещата да протече гладко.  Най-често търсената услуга е Преводач Асистент, който Ви придружава и помага при явяване на интервюта, пред административни органи, при осъществяване на контакти включително и по телефон, при пазаруване, пътуване, посрещане и настаняване на гости или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика.  Цената се определя на час, за един преводач.

Освен това имаме опит, както с консекутивен (последователен) превод, така и със симултанен (синхронен) превод.

Консекутивен Превод с изчакване при преговори, семинари и др.  Извършва се от екип от двама преводачи или от един според естеството на работата.  Цената се определя на час в зависимост вида и особенностите на превода.

Симултантен Превод от кабина в момента на говоренето.  Извършве се от екип от двама преводачи.  Поради естеството на услугата е важно да направите Вашето запитване и да потвърдите ангажимента поне една седмица предварително, като предоставите по възможност, максимално количество информация относно терминологията и условията при които ще се провежда съответното мероприятие.  Цената се определя на ден за екипа.

 

Comments are closed.