Симултантни преводи и асистенции

Работата на устния преводач е да направи възможна връзката между страните, които общуват на различни езици и да помогне срещата да протече гладко.  Най-често търсената услуга е Преводач Асистент, който Ви придружава и помага при явяване на интервюта, пред административни органи, при осъществяване на контакти включително и по телефон, при пазаруване, пътуване, посрещане и настаняване на гости или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика.  Цената се определя на час, за един преводач.

Освен това имаме опит, както с консекутивен (последователен) превод, така и със симултанен (синхронен) превод.

Консекутивен Превод с изчакване при преговори, семинари и др.  Извършва се от екип от двама преводачи или от един според естеството на работата.  Цената се определя на час в зависимост вида и особенностите на превода.

Симултантен Превод от кабина в момента на говоренето.  Извършве се от екип от двама преводачи.  Поради естеството на услугата е важно да направите Вашето запитване и да потвърдите ангажимента поне една седмица предварително, като предоставите по възможност, максимално количество информация относно терминологията и условията при които ще се провежда съответното мероприятие.  Цената се определя на ден за екипа.

 

Comments are closed.

Jetpack has locked your site's login page.

Jetpack has locked your site's login page.

Your IP address 46.229.168.151 has been flagged for potential security violations. You can unlock your login by sending yourself a special link via email. Learn More