Офис услуги и консултации

Ние правим паспортни снимки, както на хартия, така и в дигитален формат, които отговарят на изискванията към снимките, предназначени да се прилагат към различни видове документи при подаването им пред държавни и обществени административни служби на Република България, Съединените Американски Щати, Канада и страните от Европейския съюз.

Цената на 2 бр. снимки на хартиен носител е $10, а за дигитална снимка на CD е $5.

Можете да донесете в нашия офис или да ни изпратите по пощата Ваши документи, за да ги занесем и представим да им бъде направена заверка с Апостил (Аpostille).  По своята същност заверката с “апостил” представлява легализиране на документа oт компетентния oрган в държавата, където той е издаден. Заверката с „апостил” гарантира валидността и признаването на такъв документ в други държави, особенно в тези, които са подписали Хагската конвенция. По-подробна информация, за издаващите “апостил” органи във всички държави, можете да получите на интернет адрес www.hcch.net

В Българския културен център имаме лиценз за извършване на място на нотариални заверки notary public. Предлагаме машинописни услуги, ксерокс, факс и интернет. Можем да Ви помогнем с информация и свързване със специализирани фирми предлагащи работа и жилища, както и с консултации за попълване на документи за регистрации, договорни отношения и други.

Comments are closed.